Aanpassingen

Prijsaanpassingen Alphen aan den Rijn 2018
Waarom de prijsverhoging bij Stalling31 Alphen aan den Rijn?
Als stalling moeten we stappen zetten om een gezonde bedrijfsvoering te kunnen blijven uitoefenen. De kosten voor verzeking en veiligheid zijn flink gestegen, om die reden is deze prijsverhoging noodzakelijk.

Wij hebben ervoor gekozen om niet te bezuinigen op onze services en openingstijden, maar om op dezelfde voet door te gaan. Dit is ook in het voordeel van u als klant.
Wat zijn de opties voor mij als klant met betrekking tot de prijsverhoging?
De stap om een prijsverhoging in te voeren is voor ons noodzakelijk en wij kunnen hierin geen uitzonderingen maken. Indien u het niet eens bent met deze beslissing en hier dus niet mee akkoord wil gaan, staat u volledig in uw recht om uw contract met ons te ontbinden. Uiteraard hopen wij, als Stalling31, u als klant te behouden en onze services te kunnen blijven aanbieden.

Mocht u toch besluiten om op te zeggen vanwege de prijsverhoging, dan komen wij u tegemoet door geen maand opzegtermijn te verrekenen.

Meer informatie over opzeggen