Facturatie

Administratie-service fee
Aanvullende informatie administratieve service fee
Als bedrijf moeten wij stappen zetten om mee te kunnen met de tijd en om een gezonde bedrijfsvoering uit te kunnen blijven oefenen. Dit is de reden dat wij de administratieve service fee hebben ingevoerd.
Tot nu toe hebben wij nog nooit een prijsverhoging conform indexering toegepast. De verhoging van iets meer dan €1,00 per maand valt niet officieel onder een prijsindexering: dit is een eenzijdige aanvulling van onze kant. Wij hebben ervoor gekozen om niet te bezuinigen op onze services, openingstijden etcetera, maar om te investeren. Dit is ook in het voordeel van u als klant.

Omdat veel klanten er steeds vaker naar vragen, zal er binnenkort een Stalling31 app voor uw mobiele telefoon uitkomen. Voor u is het dan nog eenvoudiger om uw breng- en ophaalafspraken te maken.

Wellicht zijn niet alle vernieuwingen voor al onze klanten even interessant, maar deze stappen zijn noodzakelijk voor de service van Stalling31 waar u als klant uiteindelijk van zal profiteren.
Wat zijn voor mij als klant de opties met betrekking tot de administratieve service fee?
De stap om de administratieve service fee in te voeren is voor ons noodzakelijk en wij kunnen hierin geen uitzonderingen maken. Indien u het niet eens bent met deze beslissing en hier dus niet mee akkoord wil gaan, staat u volledig in uw recht om uw contract met ons te ontbinden. Uiteraard hopen wij, als Stalling31, u als klant te behouden en onze services aan u te kunnen blijven aanbieden.

Mocht u toch besluiten om op te zeggen vanwege de administratieve service fee, dan komen wij u tegemoet door geen maand opzegtermijn te verrekenen.
Debet- en creditfacturen
Foutief factuur herinnering ontvangen
Enkele klanten hebben onlangs een melding ontvangen dat hun betaling is gestorneerd. Dit is ontstaan omdat er foutieve datum in ons betalingssysteem is geslopen. Inmiddels is dit gecorrigeerd. In de mail stond aangegeven dat u via Ideal kunt betalen. Als u dit gedaan heeft, dan zullen wij niet opnieuw uw stallingsbedrag incasseren. Heeft u niets gedaan, dan zal het bedrag alsnog binnen enkele dagen geïncasseerd worden. U kunt de e-mail als niet verzonden beschouwen. 05-07-2016 Laatste update
Hoe moet ik mijn stallingsgeld betalen?
Bij het aanmaken van uw contract vult u uw IBAN-nummer in. Hiermee gaat u akkoord met de automatische incasso van Stalling31. Zodra uw contract is ingegaan, stuurt de financiële administratie van Stalling31 u een mail met daarin de factuur. Deze wordt dan binnen twee weken van uw rekening afgeschreven, dit wordt pas afgeschreven zodra u akkoord heeft gegeven op het contract.
Het bedrag op mijn factuur is ineens gestegen, hoe kan dit?
Het kan zo zijn dat uw prijs op de factuur ineens omhoog is gegaan. Dit kan komen doordat er vanaf heden een minimale prijs wordt gehanteerd. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen door het contactformulier in te vullen.
Hoe lang duurt het voordat de ontvangen factuur wordt geïncasseerd?
Wordt het stallingsgeld voor de eerste keer van uw rekening geïncasseerd, dan kan het zeven werkdagen duren voordat de bank dit verwerkt heeft. Bij vervolgincasso's kunt u rekenen op twee werkdagen.
Hoe en wanneer krijg ik mijn geld terug?
Heeft u uw stallingscontract opgezegd en krijgt u hier nog geld van terug? Zodra de einddatum van uw contract is verstreken, wordt er door onze financiële administratie een creditfactuur aangemaakt. Het resterende bedrag wordt daarna binnen zeven werkdagen teruggestort op uw rekening.