Opzeggen

Beëindiging van uw contract
Hoe kan ik mijn contract opzeggen?
Na uw eerste contractjaar is de minimale opzegtermijn voor een stallingspakket één maand. Opzeggen dient u via uw online account op onze website www.stalling31.nl te doen. Dit door met uw gegevens in te loggen en bij uw contract een opzegdatum aan te geven. Let op: opzeggingen via de mail of het contactformulier kunnen niet door de klantenservice worden verwerkt.
Krijg ik geld terug als ik mijn contract opzeg?
Na uw eerste contractjaar kunt u uw contract (met één maand opzegtermijn) annuleren. Het te veel betaalde bedrag ontvangt u dan van ons terug. Voorbeeld: sinds oktober 2013 heeft u een contract. In juni 2015 besluit u op te zeggen, maar u heeft het volledige jaarbedrag al betaald. U ontvangt van ons dan twee maanden stallingsgeld terug, over de maanden juli en augustus.